AFIN.NET Pulpit Informacyjny
(Wykonany na podstawie standardowego szablonu (plik Excela), opublikowany w .html przez AFIN.NET.)
 
 
Informacja ogólna dla Zarządu dla Analityka / Controllera dla Księgowego dla Informatyka
Sprawozdanie finansowe Jednym zdaniem - Dla księgowego AFIN.NET oferuje:
- Dostęp do danych DOWOLNEGO (!!!) FK
- Tworzenie dowolnych raportów finasowych w czasie rzeczywistym(!) bardzo prostym i elastycznym językiem zapytań
(chcesz "saldo winien konta 100 bez analityki 100.01" - wpisz: "sw/100-sw/100.01", dalej miesiąc i rok - masz wartość!)
- Wdrożenie systemu w 3 dni (w tym: przeszkolenie wstępne)
AFQL - język księgowego
Typy raportów księgowych
Raport z własnych danych
Usprawnienia
Sprawozdanie finansowe                       Do góry
Raportowanie księgowe - to w zasadzie osobny typ raportowania. Dawno wymyślona rachunkowość, oparta jest o podstawowe dwa wymiary analizy: konto księgowe i czas. Konto księgowe to w większości przypadków tekst, składający się z wielu znaków, podzielony niekiedy na segmenty, oddzielone separatorem. Sedno raportów księgowych tkwi w fakcie, że konto to niekiedy 15 niezależnych wymiarów i tylko księgowi więdzą jakich i co one znaczą... A, poza tym, księgowy nigdy nie ustala wzorca raportu, który musi wykonać (np. wzoru bilansu). Jak to pogodzić?
Etykieta Definicja w AFQL 01 02 03 Raportu księgowego nie można zrobić ani tabelą przestawną, ani żadnym prostym narzędziem, czy też funkcją.
Aby wykonać pojedyncze zapytanie należy pobrać wiele miar (saldo winien, obroty ma), przefiltrować według filtrów, innego dla każdego członu, a następnie obliczyć ich sumę lub różnicę.
Każda komórka to bardzo skomplikowane zapytanie... 
Majątek trwały   sw/01?-sm/07? 18 681 18 602 18 618
Przychody ze sprzedaży om/70*   23 811 27 480 32 062
Koszty materiałów dla MPK001 mw/411.???.001.?? 1 022 1 165 1 351
Koszty finansowe bez odsetek ow/75?<751 6 595 3 669 4 230
Zmiana stanu zapasów mw/301-mw/301 1 434 3 768 3 766
AFQL - język księgowego                       Do góry
Dlatego powstał AFQL - Język zapytań AFINA dla celów raportowania finansowego. Więcej o AFQL …
Dowolne zapytanie księgowe w jednej komórce! Prosto i intuicyjnie. Czas nauki - 15 minut!
Etykieta Definicja w AFQL Znaczenie księgowe
Majątek trwały   sw/01?-sm/07? Saldo winien kont syntetyk 01 (majątek trwały brutto) minus saldo ma syntetyk 07 (umorzenie)  
Przychody ze sprzedaży om/70*   Obroty narastające strony ma kont przychodowych 70 z dowolną końcówką syntetyki (tj. kont 700-709)
Koszty materiałów dla MPK001 mw/411.???.001.?? Obroty miesięczne analityki o wzorcu ???.001.?? konta syntetycznego kosztów materiałów 411  
Koszty finansowe bez odsetek ow/75?<751 Obroty narastające winien syntetyk 75 pomniejszone o konkretną syntetykę 751    
Zmiana stanu zapasów mw/301-mw/301 Saldo obrotów miesięcznych na koncie syntetycznym zapasów. Można również liczyć ją jako różnicę sald.
Typy raportów księgowych                       Do góry
Wyróżniamy zasadniczo kilka typów raportów księgowych:
Dynamiczne (definicje i opis jak wyżej)
Etykieta 01 02 03 Kw.1. 04 05 06 Kw.2. Półr. I. 07 08
Majątek trwały   18 681 18 602 18 618 18 618 18 570 18 538 18 507 18 507 18 507 18 475 18 443
Przychody ze sprzedaży 23 811 27 480 32 062 32 062 36 035 40 160 44 286 44 286 44 286 48 411 52 537
Koszty materiałów dla MPK001 1 022 1 165 1 351 3 537 1 508 1 673 1 837 5 018 8 556 2 002 2 167
Koszty finansowe bez odsetek 6 595 3 669 4 230 4 230 2 466 1 284 101 101 101 1 081 2 264
Zmiana stanu zapasów 1 434 3 768 3 766 8 968 5 321 6 487 7 653 19 461 28 429 8 819 9 985
Krzyżowe - na dany okres
2008.01 401 402 403 Każda wartość to suma kont o wzorcu: [Syntetyka '5'].??[Syntetyka '4']??.* (pobrane z nagłówków tabeli)
501 57,82 94,99 24,74 Przykład: wartość 57,82 to obroty wn konta '501.?401??.*'
502 58,14 41,68 14,69 (Użyto symbole wieloznaczne: '?' to dowolny znak konta, '*' to dowolny zestaw znaków)
503 79,22 46,81 39,64 Wszystkie funkcje liczą wartości dla zadanego okresu, tu: 2008.01
Sprawozdania i raporty okresowe
Etykieta 2008.01 To najbardziej rozpowszechniony typ raportów finansowych.
Skomplikowane obliczenia, niezbędne do wykonania tego typu zestawień, wykonuje się zwykle ręcznie, ze względu na różnorodność zarówno użytych kont, jak i stron księgowania.
Największą uciążliwością jednak jest to, że jest ich (takich sprawozdań do wykonania) wiele i ich ilość ciągle rośnie - liniowo wzrasta więc ilość włożonej pracy. trudno je zautomatyzować, bo wciąż dochodzą nowe konta, ciągle niezbędne jest uwzględnianie kolejnych włączeń i wyłączeń (wyjątków), itp. Mrówcza robota nie ma końca.
Majątek trwały     18 681
Przychody ze sprzedaży   23 811
Wskaźnik obrotu majątkiem trwałym [dni] 286
Koszty materiałów dla MPK001   1 022
Koszty finansowe bez odsetek   6 595
itp. (dowolna ilość pozycji)  
Raport z własnych danych                       Do góry
Aby otrzymać raport, oparty na własnym źródle danych, należy wybrać jedną z trzech dostepnych dróg postępowania…
1. Dostosować swoje dane do szablonu w przykładzie StandardFinancialsCube i stworzyć nową kostkę danych. Firmowy informatyk pomoże.
Dane źródłowe: [AFIN.NET.Folder]\Samples\Data\ODBC\FinancialsTest
Program uaktualniający: [AFIN.NET.Folder]\Samples\Cases\AFIN.NET.InformationServices\AFIN.NET.IS_MakeOLAPCubFile_Financials.xls
Przykładowa kostka danych:  [AFIN.NET.Folder]\Samples\Data\OLAP\StandardFinancialsCube\StandardFinancialsCube200701.cub
2. Stworzyć własną funkcję na istniejących obrotówkach, tak jak pokazano w przykładzie (Wymagana pobieżna znajomość MS Query):
Artykuł: http://afin.net/articles/AfinNet_Article_HowToGetDataFromANewDatabase_PL.htm
Film poglądowy: http://afin.net/webcasts/Demo_FinNewData1.htm
Dane źródłowe: [AFIN.NET.Folder]\Samples\Data\ODBC\FinancialsTest
3. Przesłać do nas próbkę danych - odpowiemy, czy dane są odpowiednie, co należy wykonać lub, na życzenie, wykonamy wszelkie definicje (opcja)
afin@afin.net
Usprawnienia                       Do góry
W AFIN.NET dostępnych jest wiele usprawnień, specjalizowanych do użycia przez księgowych. Opisano je szczegółowo w dziale informacji technicznej.
Z punktu widzenia księgowego, na szczególną uwagę zasługują:
1. Publikacja -                           
  Tworzenie raportów "usztywnionych" dla innych użytkowników (w tym: nieposiadających AFINA lub nawet nieposiadających Excela).  
  Dostępne formaty to m.in. XLS (bez funkcji AFINA, do przeglądania również w OpenOffice), HTM, …        
2. Archiwum -                           
  Przyspieszanie obliczeń funkcji poprzez stworzenie 'Archiwum arkusza' - funkcje, dot. zamkniętych okresów, liczą się natychmiast.    
3. Analizy -                           
  Raporty księgowe wymagają 'przekazywania' informacji pomiędzy nimi. Np. pozycja 'wynik netto' pobierany jest z rachunku zysków i strat do bilansu.
  Można więc skoroszytu zapisywać, otwierać oraz przeliczać 'grupowo'.