AFIN.NET Pulpit Informacyjny
(Wykonany na podstawie standardowego szablonu (plik Excela), opublikowany w .html przez AFIN.NET.)
 
 
Informacja ogólna dla Zarządu dla Analityka / Controllera dla Księgowego dla Informatyka
Business Intelligence Jednym zdaniem - AFIN.NET to koniec problemów z raportowaniem:
1. Koniec z żądaniami analityków o raporty - ROBIĄ JE SAMI
2. Rola informatyka po wdrożeniu AFIN.NET to nadzór i wsparcie, a nie 'leczenie' arkuszy po niewłaściwym użyciu VB
3. Bezpieczeństwo systemu w pierwszym okresie wdrożenia zapewnia system plików - wszystko pod kontrolą!
4. Nieograniczone możliwości rozwoju (skalowalność): więcej danych - lepsza baza, więcej raportów - SPS, itp.
Zarządzanie raportowaniem
Bezpieczeństwo
Opis techniczny
Wsparcie techniczne
Business Intelligence                       Do góry
Zadania specjalisty-informatyka są jasne: bezpieczeństwo i rozwój systemu, administracja danymi i ich bezpieczeństwem. Jak połączyć bezpieczeństwo systemu informacyjnego z elastycznością, wymaganą przez analityków? Czy można zbudować EFEKTYWNY SYSTEM ANALITYCZNY za pomoca skoroszytów Excela?
Czy, aby łatwo zrobić raport finansowy, konieczny jest zakup drogiego systemu Business Intelligence?
Czy funkcjonalności, określanych mianem "Business Intelligence", nie można wdrożyć taniej i efektywniej?
Składniki efektywnego systemu raportowania:
Efektywna transakcyjna baza danych i możliwość czerpania z niej danych - DOWOLNY SYSTEM.
Transakcyjna baza danych... jest. Po prostu - jest i nie mamy na nią wpływu - do tego jest, jaka jest. Ma określone, możliwe sposoby dostępu, często nie ma ich w ogóle, często jedyny dostęp do danych to wydruki na papier lub do plików testowych - dla AFINA to pełnoprawne źródło danych!
Nie trzeba zmieniać systemu transakcyjnego, żeby dane do analiz były dostępne.
Gdy system ewidencyjny nie oferuje żadnych eksportów bazodanowych lub 'do Excela', możliwe jest podłączenie 'poprzez wydruki tekstowe'. Stopień komplikacji danych na wydruku - praktycznie dowolny.
Więcej o AFIN.NET.TextConverter: http://afin.net/articles/AfinNet_Article_AFIN.NET.TC_PL.htm
Gdy jednak mamy możliwość dostępu do eksportów systemu OLTP lub np. do udostępnionych tabel tego systemu - tym lepiej!
Wszelkie pliki eksportowe mogą być traktowane… jako tabele systemu bazodanowego! W żaden sposób nie jesteśmy zależni od dostawcy oprogramowania OLTP.
Gdy dostęp jest bezpośredni - jeszcze lepiej! Hurtownia danych może być wtedy zrealizowana bez żadnych kroków pośrednich.
Hurtownia danych lub inna warstwa pośrednia danych (niezależna baza) dla celów analitycznych - PEŁNA SKALOWALNOŚĆ.
Hurtownia danych to nie jest program konkretnego producenta. To baza danych, specjalizowana dla celów analitycznych. Jej typ nie jest określony, skala również. Zależy WYŁĄCZNIE OD POTRZEB. A kto potrzebuje kupować od razu wielką hurtownię do obróbki danych całej firmy? Niewielu. Wszyscy zaś potrzebują lepszej organizacji własnego systemu raportowania.
W AFIN.NET nie preferujemy żadnej bazy danych. Dla działu analiz często wystarczy prosta baza w Accessie, jeżeli system się sprawdzi i rozrośnie, przeniesienie jej np. do bazy SQL Server zajmuje chwilę. Wiele poważnych baz danych ma darmowe odpowiedniki. Rzadko kto potrzebuje dziedzinowej hurtowni danych dla więcej niż 5-ciu użytkowników. Gdy jednak to nie wystarczy, równie łatwo przenieść ją na serwer produkcyjny. Wszystkie procedury są jawne w AFIN.NET.InformationServices - Gotowe komendy wystarczy... wykopiować.
Wikipedia - definicja hurtowni danych: http://pl.wikipedia.org/wiki/Hurtownia_danych
ETL - Zasilanie hurtowni danych - NIE WYMAGA ŻADNYCH NARZĘDZI BAZODANOWYCH
Procesy ETL (Extract-Transform-Load) wymagają użycia nowoczesnych, skomplikowanych technologii dostępowych, muszą być realizowane w ścisłej kolejności i w pełni automatycznie, niezależnie, czy do lokalnych baz danych, czy do serwerów bazodanowych, w tym, niekiedy, również przez Internet.
AFIN.NET.InformationServices korzysta dokładnie z tych samych komponentów dostępowych, co procedury w profesjonalnych narzędziach bazodanowych.
Z tym, że tu... można je wyklikać myszką.
Przykład projektownia prostego ETL: http://afin.net/webcasts/Demo_ETL1.swf
DTS - Przetwarzanie danych do postaci, efektywnej z punktu widzenia analiz - W EXCELU, PARAMETRYZOWANE, ŁATWE
AFIN.NET.InformationServices to narzędzie - komponent AFINA do wstępnego przetwarzania danych. Można stworzyć w nim dowolną ilość dowolnych procedur przetwarzania danych. Możliwe są operacje na dowolnych danych w dowolnym formacie - zapewnia to ADO.
Procedury te są... w arkuszu Excela. Tworzenie ich jest więc dziecinnie proste i szybkie. Poza tym, można pomóc sobie np. programem MS Query (Prosty, graficzny edytor zapytań SQL), z którego wykopiowujemy gotowe komendy SQL nie pisząc ich ręcznie.
AFIN.NET oferuje bagatą bibliotekę przykładów uzycia AFIN.NET.IS.
Pełny opis narzędzia: http://afin.net/articles/AfinNet_Article_AFIN.NET.IS_PL.htm
Przykład procedury zasialania hurtowni danych - relacyjnej i OLAP: http://afin.net/webcasts/Demo_StandardBudgetCube.htm
Proces automatycznego tworzenia raportów standardowych - PROGRAMOWE PRZELICZANIE SKOROSZYTÓW EXCELA
AFIN.NET.IS ma również możliwość 'batchowego', czyli programowalnego otwierania, przeliczania oraz publikowania dowolnych skoroszytów Excela.
Skoroszyt Excela jest podstawowym medium informacji raportowej.
Narzędzia Data-mining
W Excelu, od roku 1997, dostępny jest program MS Query - proste narzędzie do wyszukania dowolnych danych z relacyjnej i OLAPowej bazy danych. Za darmo.
PLATFORMA ANALIZ AD-HOC
AFIN.NET to jedna wielka platforma tworzenia raportów ad-hoc. Zapraszamy do lektury całego dokumentu.
I, po przeczytaniu definicji z Wikipedii: http://pl.wikipedia.org/wiki/Business_intelligence
… należy po prostu to wdrożyć. AFIN.NET to proste narzędzie, zapewniające podstawową funkcjonalność BI. Natychmiast.
PODSUMOWANIE: WSZELKIE FUNKCJE BUSINESS INTELLIGENCE - DOSTĘPNE W EXCELU. PEŁNA SKALOWALNOŚĆ. DOWOLNY SYSTEM.  
Zarządzanie raportowaniem                       Do góry
Do zadań działu IT w przypadku wdrożenia AFIN.NET należą:
Wsparcie analityków w automatyzacji procesu pobierania i przetwarzania danych.
Wsparcie analityków i klientów informacji w zakresie PROJEKTOWANIA raportów w MS Excel. Z praktyki wiemy, że odbywa się to zwykle jeden jedyny raz.
Zabezpieczenie systemu plików, zgodnie z zadaniami i kompetencjami osób biorących udział w procesie raportowania.
Zarządzanie systemem raportów - kontrola spójności i poprawności definicji informatycznych.
Bezpieczeństwo                       Do góry
Standardowy sposób użycia arkusza kalkulacyjnego w procesie raportowania daleki jest od efektywności informatycznej. Klasyczny "gruby klient" dusi się pod naporem danych, przejmuje już nie tylko role raportowe - połowa informacji zarządczej jest przechowywana gdzieś w skoroszytach Excela. Konsolidacja tego systemu i utrzymanie go w jakimkolwiek standardzie bezpieczeństwa jest niemożliwe. Czy jednak winne samo jest narzędzie, czy też niewłaściwy sposób użycia?
AFIN.NET jest dodatkiem do Excela, organizującym prace analityków. Skoroszyty Excela są mniej awaryjne, ponieważ nie posiadają łącz międzyskoroszytowych. Są pogrupowane w katalogach - tworzą ścisłą strukturę informacyjną. MS Windows w wersjach sieciowych oferuje doskonałe narzędzia do zabezpieczania systemu plików. Systemu zabezpieczeń nie trzeba więc powielać i jest on w pełni zarządzalny przez administratora IT.
Opis techniczny                       Do góry
Start shortcut: [Ctrl+Q] Source Query ResultRange RangeName Fields MaxRows MaxColumns TimeInfo Fragment programu AFIN.NET.InformationServices:
Kolumna komentarzy - opisuje program.
'Source' - Tu podajemy źródło danych w standardowej formie ODBC, gdy nie potrafimy, albo jest zbyt skomplikowane - robimy zwykłą kwerendę w MS Query i stamtąd automatycznie pobieramy nazwę źródła danych
'Query' - Tu podajemy zapytanie bazodanowe, zwykle jako zdanie SQL. Również nie trzeba go pisać - można go pobrać z kwerendy
'ResultRange' - miejsce, gdzie chcemy dane umieścić - może to być arkusz Excela lub baza danych, określona w polu [AFIN.NET.DB]. Klauzule INTO...IN języka SQL również są możliwe, ale wtedy umieszczamy je w samym zdaniu SQL w polu 'Query'
'RangeName' - Gdy dane umieszczamy w arkuszu, można nadać im nazwę - łatwiej wtedy odświeżać tabele przestawne na tych danych
Comments >      
Delete [AFIN.NET.DB] (Access file) DOS del [AFIN.NET.DB]     0,047
  wait 00:00:01     1,234
         
SQL Server Express (local) DRIVER=SQL Native Client; SERVER=… SELECT ODBIORCA.* FROM BazaDanych1.dbo.ODBIORCA ODBIORCA [AFIN.NET.DB]!TblCustomers    
MySQL DRIVER={MySQL ODBC 3.51 Driver}; SERVER=… SELECT Pozycja_0.NR_FAKT, Pozycja_0.POZYCJA, Pozycja_0.INDEKS_TOW, Pozycja_0.ILOSC, Pozycja_0.CENA_JEDN, Pozycja_0.WART_ZL FROM system2001.Pozycja Pozycja_0 [AFIN.NET.DB]!TblSales    
SQL Server DRIVER=SQL Server; SERVER=… SELECT Towar.* FROM SprzedazSQL.kurs.Towar Towar [AFIN.NET.DB]!TblProducts    
MS Excel 2007 workbook DRIVER={Microsoft Excel Driver (*.xls, *.xlsx, *.xlsm, *.xlsb)}; READONLY=0;UID=admin; DBQ=[AFIN.NET.Folder]\Samples\Data\ODBC\SalesInExcel2007.xlsx; SELECT * FROM [Faktura$] [AFIN.NET.DB]!TblInvoices   0,578
Text file DRIVER={Microsoft Text Driver (*.txt; *.csv)}; Extensions=txt,csv,tab,asc; DBQ=[AFIN.NET.Folder]\Samples\Data\ODBC\SalesInTXT SELECT Region.MIASTO, Region.REGION FROM `Region.csv` Region [AFIN.NET.DB]!TblAreas   0,203
           
  [AFIN.NET.DB] SELECT TblAreas.RecNo, TblAreas.MIASTO, TblAreas.REGION, TblCustomers.RecNo, TblCustomers.NAZWA, TblCustomers.ULICA, TblCustomers.KOD, TblCustomers.MIASTO, TblCustomers.TEL, TblCustomers.GR_ODB, TblCustomers.UWAGI, TblCustomers.PELNA_NAZ1, TblInvoices.RecNo, TblInvoices.NR_FAKT, TblInvoices.DATA, TblInvoices.NAZWA, TblInvoices.TERMIN, TblInvoices.POZYCJI, TblInvoices.WART_NET, TblInvoices.VAT, TblSales.RecNo, TblSales.NR_FAKT, TblSales.POZYCJA, TblSales.INDEKS_TOW, TblSales.ILOSC, TblSales.CENA_JEDN, TblSales.WART_ZL, TblProducts.RecNo, TblProducts.INDEKS_TOW, TblProducts.TOWAR, TblProducts.GRUPA, TblProducts.CENA_HURT, TblProducts.CENA_DET, TblProducts.CENA_ZAKUP, TblProducts.STAN_MAG, TblProducts.UWAGI FROM TblAreas TblAreas, TblCustomers TblCustomers, TblInvoices TblInvoices, TblProducts TblProducts, TblSales TblSales WHERE TblAreas.MIASTO = TblCustomers.MIASTO AND TblCustomers.NAZWA = TblInvoices.NAZWA AND TblInvoices.NR_FAKT = TblSales.NR_FAKT AND TblSales.INDEKS_TOW = TblProducts.INDEKS_TOW [AFIN.NET.DB]TablesMerged   0,125
           
Insert data into a sheet [AFIN.NET.DB] SELECT * FROM TablesMerged []Data1 _Range1   0,078
         
  <              
Za pomocą AFIN.NET.IS można:
Pobierać dane z dowolnego źródła danych i umieszczać je w dowolnej bazie danych lub pliku Excela. Polecane: robocza baza Accessowa, tworzona automatycznie.
Przetwarzać dane w roboczej bazie danych za pomocą dowolnej ilości dowolnych komend SQL.
Wykonywać operacje na plikach w systemie plików. W przykładzie: DOS / del [AFIN.NET.DB] kasuje bazę roboczą.
Wykonywać operacje na skoroszytach Excela: można je kolejno otwierać, przeliczać i publikować. Przykład zastosowania: kontrola budżetu 100 MPK.
Eksportować dane po ich  wielokrokowym przetworzeniu do dowolnej bazy danych.
Przeliczać (odświeżać) kostki OLAP - pliki .cub - również obce (pliki .cub zachowują ścieżki - normalnie trudno je przenosić)
Operacje na plikach pozwalają dane kopiować i umieszczać w folderach o ograniczonym dostępie - publikacja plików.
Wszystkie operacje są PARAMETRYZOWALNE, tzn. ich definicja jest w Excelu, czyli fragmenty np. zdania SQL można umieszczać w innej kolumnie arkusza.
Program uruchamia się skrótem klawiszowym [Ctrl+Q] lub przyciskiem 'Start' na arkuszu.
Pełny opis narzędzia: http://afin.net/articles/AfinNet_Article_AFIN.NET.IS_PL.htm
PODSUMOWANIE: AFIN.NET.IS - BARDZO PROSTY W OBSŁUDZE, PEŁNOPRAWNY EDYTOR PROCESÓW PRZETWARZANIA DANYCH DLA ANALIZ.
Wsparcie techniczne                       Do góry
Od dzisiaj (tzn. wdrożenia platformy analitycznej AFIN.NET) specjalista-informatyk NIE MUSI:
Martwić się o wszelkie procesy raportowe w firmie.
Narzędzia AFIN.NET zapewniają pełny dostęp do danych, pełna skalowalność rozwiązania.
Wszystkie procesy muszą być zaprojektowane przez informatyka, ale ich obsługa jest od niego niezależna. Koniec z przetwarzaniem danych do raportów.
Odpowiadać "w trybie pilnym" na potrzeby raportowe. Tłumaczyć się z błędnych raportów, tworzonych przez analityków
Informatyk nie tworzy raportow w AFIN.NET. Funkcje AFINA działają w Excelu - ulubionym i praktycznie jedynym środowisku pracy analityka.
Programować (i uczyć analitykow programować) raportów w Visual Basicu.
Raporty w AFIN.NET robi się funkcjami, a nie przetwarzaniem danych za pomocą makr VB.
Konsultanci AFIN.NET pomogą w stworzeniu odpowiednich procedur przetwarzania danych.