AFIN.NET Pulpit Informacyjny
(Wykonany na podstawie standardowego szablonu (plik Excela), opublikowany w .html przez AFIN.NET.)
 
 
 
Informacja ogólna dla Zarządu dla Analityka / Controllera dla Księgowego dla Informatyka
Weź dane, skąd chcesz
Zorganizuj dane dla analizy
Zrób raporty
Zautomatyzuj wybrane raporty
Opublikuj je

Wybrani klienci AFIN.NET:

Agencja Restrukturyzacji
i Modernizacji Rolnictwa

PKP Energetyka

Telekomunikacja Kolejowa

PGE BOT Elektrownia Opole

Cemex Polska

Elektrociepłownia Zielona Góra

Lentex Lubliniec

ENERGA Elektrownie Straszyn

Hasco-Lek Wrocław
Weź dane, skąd chcesz                       Do góry
Każde, absolutnie każde, dane, które posiadasz, są dostępne. Nieważne, jaki masz system, z AFINEM potrafisz dane z niego uzyskać i odpowiednio zorganizować.
Czy są to dane bezpośrednio z systemu (raczej nieosiągalne), ze specjalnie przygotowanych w tym systemie tablic, z eksportów do Excela, czy też do plików tekstowych dowolnego typu, a nawet dane z wydruków (sformatowane pliki tekstowe) - wszystkie są pełnoprawnym źródłem danych dla Twojego systemu informacyjnego. Budżety, słowniki i inne własne zestawienia, tworzone w Excelu - również. Dane z Internetu też. Wszystko.
Wystarczy odpowiednio skonfigurować specjalne narzędzia, dostępne w AFINIE, by szybko i sprawnie pobrać dane do Hurtowni Danych AFIN.NET.
Masz problem z dostępem do danych? Napisz do nas, spróbujemy Ci pomóc.
Zorganizuj dane dla analizy                       Do góry
Hurtownia Danych AFIN.NET to nie jest pojęcie rodem ze Świata Wielkiej Informatyki.
Efektywna analiza wymaga pośredniej warstwy danych - niezależnej bazy danych, integrującej dane z wielu systemów, przeznaczonej dla celów analitycznych.
W AFIN.NET łatwo ją stworzyć, łatwo nią zarządzać. Jest w pełni skalowalna - rozrasta się w miarę rzeczywistych potrzeb, a nie jakiejś, wymyślanej "na zapas" specyfikacji wymagań. Podlega zmianom na żądanie - zależy wyłącznie od Administratora i delegacji przez niego odpowiednich uprawnień.
Jest stworzona w systemie bazodanowym, odpowiednim do potrzeb - na początku plik(i) Accessa (lub inna baza plikowa), potem darmowe wersje 'poważnych' baz danych (MySQL, MS SQL Server Express, Oracle Express), w miarę wzrostu ilości użytkowników - SQL Server, Oracle. Docelowo: na dedykowanym serwerze.
Integruje dane z wielu systemów, także dane własne, np. budżety Excelowe. Zawiera procedury, przetwarzające dane źródłowe do form bardziej przyjaznych do analiz (widoków danych). Jest programowana przy współudziale analityka - analityk ma nad nią pełną kontrolę merytoryczną.
Jest możliwe (również samodzielne) tworzenie analiz wielowymiarowych OLAP, tzw. kostek OLAP (pliki .cub) i automatyczne ich odświeżanie.
Większość procedur tworzy się… myszą, używając MS Query.
Zrób raporty                       Do góry
Tworzenie raportów w AFIN.NET jest wręcz dziecinnie proste.
Raporty typu "lista" (np. zestawienie dokumentów) może tworzyć od razu AFIN.NET.IS w trakcie przygotowywania danych - analitycy mogą je również tworzyć samodzielnie na podstawie szablonów lub kwerend. Dane mogą być wklejane w dowolny arkusz lub zapisywane do dowolnej bazy danych.
Raporty tabelaryczne, o ściśle zadanym wyglądzie, można tworzyć dowolnie w Excelu (AFIN.NET to dodatek do Excela), dowolnie formatować i zarządzać - to pliki Excela. Tworzy się je za pomocą funkcji AFIN.NET - Dowolne dane z dowolnego źródła (przede wszystkim z Hurtowni Danych AFIN.NET, ale nie tylko) są dostępne w funkcji Excela!
Oto przykład: =Dane("Finanse";"sw/010-sm/070";"2009";"01") ('saldo winien' konta '010' minus 'saldo ma' konta '070', czyli majątek trwały w bilansie)
Wszelkie dane w raportach tabelarycznych można dowolnie ze sobą kombinować, tj. używać w sąsiednich komórkach danych z diametralnie różnych źródeł danych: 'wykonanie' z systemu finansowego można bezpośrednio porównywać z wartością 'budżetu' z systemu plików Excela lub kostki budżetowej (skonsolidowane dane ze skoroszytów excelowych)
Raporty tabeli przestawnej, wykresy i inne raporty Excela nie podlegają żadnym ograniczeniom, łatwiej natomiast pozyskiwać dla nich dane.
Można również tworzyć raporty tabelaryczne na podstawie danych z tabel przestawnych na kostkach OLAP - podobnie do excelowej funkcji =WEŹDANETABELI(), tylko dużo lepiej, bez jej ograniczeń: Funkcje AFINA nie wymagają istnienia tabeli w arkuszu!
Zautomatyzuj wybrane raporty                       Do góry
Zastosuj odpowiednią metodę automatyzacji raportów:
'Otwórz i przelicz'
Najprostszą metodą automatyzacji raportu jest po prostu jego otwarcie i przeliczenie. Excel robi to automatycznie (lub na życzenie)
'Przeliczanie archiwów w tle'
Można również przeliczać raporty, nie otwierając ich - odbywa się to wtedy nieco szybciej, ale przede wszystkim "w tle". Użytkownik danego raportu uzyskuje świeże informacje już w momencie jego otwarcia.
Przeliczanie 'batchowe' na serwerze sieciowym
Najefektywniejszą metodą przeliczania raportów masowych - są nimi np. raporty z wykonania budżetu dla wszystkich centrów budżetowych - jest stworzenie "programu przeliczania raportów" w AFIN.NET.IS. Można ustalać kolejność przeliczania oraz czynności do wykonania z danym raportem - można je np. drukować lub publikować zaraz po przeliczeniu, a także zmieniać programowo parametry w arkuszach(!).
Program taki może dotyczyć dowolnej ilości raportów różnych rodzajów. Może być uruchamiany ręcznie, zdalnie lub automatycznie, co jakiś, zadany czas lub o określonej godzinie.
Opublikuj je                       Do góry
Analityk nie projektuje (zwykle) raportów. Wzorzec jest narzucony. Musi go wypełnić.
Tworzy więc raporty w Excelu, wypełniając funkcjami AFINA, Excela, łączami międzyskoroszytowymi (nie polecamy, ale praktyka jest taka). Korzysta z wielu źródeł danych na jednym arkuszu. Aby usztywnić wartości, najpierw robi kopię 'do zepsucia', następnie stosuje metodę 'kopiuj-wklej specjalnie tylko wartości' i zapisuje plik.
Mnóstwo niepotrzebnych ruchów, a efekt dyskusyjny - najmniejsza zmiana w oryginale powoduje koniczność wykonania wszystkich ruchów od nowa.
W AFIN.NET naciska jeden przycisk - "Opublikuj"
Analityk nie tworzy raportów dla siebie. Udostępnia je we współdzielonym folderze sieciowym lub wysyła pocztą elektroniczną.
Raporty muszą więc mieć format, odczytywalny przez odbiorcę (klienta) informacji - jest nim np. szef.
Szef nie potrzebuje AFINA do odczytu raportu, opublikowanego w AFIN.NET - w miejsce funkcji i łącz międzyskoroszytowych, automatycznie wklejane są tylko wartości. Funkcje Excela, np. sumy, pozostają nienaruszone, inne formuły Excela również.
Szef nie musi mieć wręcz Excela - plik, opublikowany jako plik .XLS, można otworzyć np. w darmowym Open Office Calc.
Nie musi posiadać jakiegokolwiek arkusza kalkulacyjnego, ani nawet swojego komputera - opcja publikacji AFINA zapisuje pliki do formatu .HTML lub rozsyła pocztą elektroniczną do wybranych adresatów (którzy np. nie mają dostępu do naszego Intranetu).
Prezentacja 'portalowa' raportu
Raporty trzeba niekiedy publikować dla większej ilości osób. Rozsyłanie pocztą staje się wtedy uciążliwe i powoduje niepotrzebne przechowywanie mnóstwa kopii danego raportu w systemie. Skoroszyty Excela są niekiedy duże i przesyłanie pocztą trwa długo.
Jednym ze sposobów uniknięcia "spamu raportowego" jest portalowy sposób prezentacji raportu. Wydziela się miejsce na serwerze plików, dostępne tylko wybranym osobom, na którym umieszcza sie raporty. Taki system również ma wady. Pliki Excela, gdy są współdzielone, powodują dużo awarii (uszkadzaja się).
Rozwiązaniem jest Publikacja AFIN.NET: Raport, po (stworzeniu i) przeliczeniu przez analityka, jest publikowany do strony HTML i umieszczany albo na serwerze plików, albo na serwerze WEB. Użytkownicy nie otwierają już pliku Excela, tylko stronę internetową, która nie ma prawa się uszkodzić i dostępna jest zwykłą przeglądarką internetową.

Uwaga! Niniejsza strona internetowa została sporządzona taką właśnie metodą! To raport AFINA, publikowany jednym kliknięciem myszy.