AFIN.NET Pulpit Informacyjny
(Wykonany na podstawie standardowego szablonu (plik Excela), opublikowany w .html przez AFIN.NET.)
 
 
Informacja ogólna dla Zarządu dla Analityka / Controllera dla Księgowego dla Informatyka
Business Intelligence Jednym zdaniem - Zarząd chce WIEDZIEĆ.
Informacja biznesowa musi być RZETELNA, CZYTELNA, BEZPIECZNA I 'NA ŻYCZENIE' - to wymagania podstawowe.
Żeby coś było rzetelne, musi być "bieżące" - odwoływać się do bieżących danych, ale i do bieżących reguł biznesowych. Ktoś musi za te informacje ODPOWIADAĆ, ktoś musi te raporty TWORZYĆ i MODYFIKOWAĆ, tworzyć raporty AD-HOC, publikować je, itp. Pracownicy merytoryczni, wsparci przez AFIN.NET, to potrafią!
Kto tworzy raporty?
Efektywność informatyczna
Prezentacja informacji
Elastyczność raportowania
Business Intelligence                       Do góry
Kto wie o firmie najwięcej? Ludzie - pracownicy merytoryczni, czy wynajęci konsultanci, próbujący na siłe dostosować projektowany system informacyjny do zaimplementowanego w narzędziu modelu biznesowego i, którzy niekiedy nic nie wnoszą, poza tym, że długo i kosztownie dla nas uczą się naszej firmy?
Tak, jak wielkie, efektywne firmy, zawsze powstawały "od dołu", tak nie daj się zwieść teorii, że efektywne systemy informacyjne buduje sie od góry, bo ktoś "wie lepiej".
Stwórz swój system raportowania w oparciu o wiedzę ludzi, nie o zakupiony system Business Intelligence!

Zacznijmy o mitów - teorii, które powstały przez lata, dzięki mylnej, ale konsekwentnej, polityce informacyjnej, zarówno dostawców systemów, mających w nazwie "BI", jak i samej firmy Microsoft, która prowadzi nieco nietrafioną (Wyjaśnimy.) politykę pozycjonowania narzędzi analitycznych (czasami własnych) w ramach architektury informacyjnej firmy:
- "Business Intelligence to nie Excel."
A co? Gdzie powstaje KLUCZOWA informacja, której używasz? Co byś wolał stracić, system BI czy katalog z kluczowymi plikami Excela?
Tak, standardowe (tysiące formuł, łącz) użycie Excela powoduje problemy i ciężko wpasowuje się w efektywny obieg informacji, ale to nie narzędzie jest winne, tylko sposób jego używania. Wyjaśnimy to krok po kroku.
- "Poważna firma wymaga poważnego narzędzia, poważnej bazy danych, współpracy ze światowym dostawcą."
Kogo to jest system informacyjny? Firmy, czy światowego dostawcy? Kogo baza danych? Kogo reguły biznesowe? Firmy, czy standard dostawcy?
- "Reguły biznesowe naszej firmy są tak skomplikowane, że wdrożenie musi trwać rok"
To czemu analitycy umieli je zaimplementować w Excelu? No tak, nie działa dobrze, bo to Excel, ale reguły... są właśnie tu.
Business Intelligence to wiedza, a nie system informatyczny.
Kto tworzy raporty?                       Do góry
Ogromne bazy danych firmy, wielość tych danych, wielość ich formatów, wielość miejsc ich postawania - stanowią nie lada wyzwanie dla systemu informacyjnego.
Procedury informatyczne muszą być sprawne: szybkie i pewne - nie da się zapewnić tego w Excelu.
Ale AFIN.NET to nie 'Excel+', czyli szybsze makra. To zmiana podejścia do problemu raportowania - budujemy odpowiednią architekturę przepływu informacji: eksporty z bazy danych (jeśli to konieczne), hurtownię danych (na początku opartą o standardową bazę danych, np. Access lub SQL Server Express), tworzymy analizy OLAP (również metodami standardowymI), a następnie uczymy użytkowników, jak robić raporty.
Gdy użytkownicy tworzą raporty, NATYCHMIAST pojawiają się błędy i pytania o poprawki. Usuwamy błędy i realizujemy poprawki natychmiast - takich pętli jest wiele - do skutku. W tym czasie użytkownicy MAJĄ PEŁNĄ wiedzę o swoim systemie raportowym i jak z niego korzystać.
Twórca raportu odpowiada za niego. Informacja jest rzetelna, sprawdzalna, pewna.
Efektywność informatyczna                       Do góry
Różni dostawcy systemów informatycznych prześcigają się w twierdzeniach o wyższości swojego rozwiązania nad pozostałymi.
Tymczasem, wszystkie programy zasilające hurtownie danych, przetwarzające dane, łączące je ze słownikami, tworzące 'widoki' tych danych dla różnych potrzeb analitycznych... korzystają z tego samego: technologii ADO i sterowników, dostarczanych przez dostawców baz danych. Kluczem są stosowane ALGORYTMY, czyli nie czym, ale jak przetwarzać dane, żeby było sprawnie, szybko, bezpiecznie. Dokładnie z tych samych technologii i sterowników korzysta AFIN.NET - nie jest to w Excelu rzecz powszechnie znana, ale jest i jest tak samo efektywna, jak inne - po prostu zależy od zastosowanych algorytmów.
A tu AFIN.NET dysponuje pewną przewagą: Algorytmy tworzy sie w interfejsie Excela: szybko, parametryzowalnie (Czyli: powtarzalne operacje definiuje się poprzez parametry, np. dostęp do 100 budżetów to 100 nazw plików, a nie 100 modułów kodu ETL)
Nic nie stoi na przeszkodzie, jest wręcz polecane, zeby przenieść te, już uzgodnione i pewne, algorytmy na płaszczyznę bazy danych (Kopiuj-Wklej-Zmień źródło danych), bo tam są 'pewniejsze' i istnieje możliwość pełnej realizacji polityki bezpieczeństwa firmy.
AFIN.NET jest tak samo wydajny, jak inne systemy, w zakresie przetwarzania danych dla potrzeb analiz.
Prezentacja informacji                       Do góry
W jakim narzędziu tworzy się analizy danych dla celów prezentacyjnych? W Excelu.
Gdzie najłatwiej podejrzeć formuły, czyli dowiedzieć się, co z czego wynika? W Excelu.
Gdzie najłatwiej przeprowadzać symulacje, tworzyć przeliczalne, parametryczne modele biznesowe? W Excelu.
Gdzie najłatwiej sporządzić dowolny wykres i sformatować go tak, jakie są preferencje odbiorcy? W Excelu.
Gdzie jest najwięcej możliwości prezentacji danych (wykresy, wykresy przestawne, formatowania warunkowe, formaty własne)? W Excelu.
Z jakiego narzędzia najłatwiej przenieść (różnymi metodami) dane do dokumentów Worda (dowolnego edytora tekstu) lub prezentacji Power Point? Z Excela.
Co umieją praktycznie wszyscy, a wiedza o narzędziu jest powszechnie dostępna? Excela.

Czy wiesz w czym (jakim narzędziu) została stworzona strona internetowa, którą czytasz?
Informacja w całości prezentowana jest w Excelu lub przeglądarce internetowej (jeśli ją tam celowo opublikujemy) - kto może więcej?
Elastyczność raportowania                       Do góry
Z punktu widzenia potrzeb zarządu (na wszystkich szczeblach), raportowanie jest procesem, który musi być z jednej strony perfekcyjnie elastyczny - musi uwzgledniać wszelkie potrzeby ad-hoc, z drugiej strony musi pozostawiać po sobie ślad w postaci dokumentów - raportów nieedytowalnych. AFIN.NET oferuje excelowy interfejs budowy wszelkich raportów: dowolne funkcje, dowolne formuły, dowolne scenariusze, parametry, wykresy... I, wystarczy nacisnąć ikonę 'Opublikuj', by edytowalny arkusz analityka (W Excelu: formuły, łatwość tworzenia) stał się, w jednej chwili, nieedytowalnym dokumentem (W Excelu: wartości, stała forma) lub prezentacją (strona HTML, otwieralna w dowolnej przeglądarce internetowej). Raport taki może być również wysłany automatycznie pocztą elektroniczną jako załącznik. Może się to odbywać również w formie zaprogramowanego procesu (automat raportujący)
Raporty takie w formie 'usztywnionej' stają sie jednocześnie... elementem bazy danych systemu informacyjnego firmy - można z nich również zasilać wstecznie hurtownię danych AFIN.NET.
Dowolna poprawka merytoryczna raportu (w tym nawet zmiany źródeł danych), dowolna zmiana jego formatu, jest możliwa łatwo i natychmiast.
Elastyczność raportowania jest zaletą nie do przecenienia. Możliwość "usztywniania" raportów (dokumentacja) również. W AFIN.NET to proste.