Zły NIP: (Ilość cyfr <> 10, poprawność NIP-u nie jest sprawdzana.)