MS QUERY

Instrukcja dołączenia galerii z Microsoft Query do wstążki „Dane” Excela
- galeria ta została usunięta ze standardowej wstążki Excela w kwietniu 2024.

© AFIN 2024;
Bez komentarza na temat obecnej polityki Microsoftu

 

1.     Nie ma „Microsoft Query”!

`Obraz zawierający tekst, zrzut ekranu, oprogramowanie, numer

Opis wygenerowany automatycznie

 

2.     Dostosowujemy wstążkę.

 

Obraz zawierający tekst, zrzut ekranu, numer, Czcionka

Opis wygenerowany automatycznie

 

 

3.     Dodajemy grupę ikon i nadajemy tej grupie własną nazwę.

 

Obraz zawierający tekst, zrzut ekranu, oprogramowanie, Ikona komputerowa

Opis wygenerowany automatycznie

 

 

4.     Dodajemy narzędzie „Z innych źródeł (Pobierz dane z innych źródeł)”, które znajdziemy prawie na końcu długiej listy „Wszystkie polecenia”.

 

UWAGA!

Na tej liście są dwie pozycje „Z innych źródeł” – wybieramy tę drugą, która po najechaniu myszą, wyświetla podpowiedź o treści:

„Karta Dane | Pobieranie danych zewnętrznych | Z innych źródeł [Pobierz dane z innych źródeł] (GetExternalDataFromOtherSources)”.

 

Obraz zawierający tekst, zrzut ekranu, oprogramowanie, Ikona komputerowa

Opis wygenerowany automatycznie

 

 

5.     Pojawia się nowe narzędzie „Z innych źródeł” –  na wstążce „Dane”, w grupie „Moja”.

 

Obraz zawierający tekst, zrzut ekranu, oprogramowanie, Ikona komputerowa

Opis wygenerowany automatycznie

 

 

6.     Jest! Architektura zapytań „klient-serwer” w Excelu ocalona!

 

Obraz zawierający tekst, zrzut ekranu, oprogramowanie, numer

Opis wygenerowany automatycznie

 

7.     Uff.