Spółka Autorska WG&KR (Wojciech Gardziński, Krzysztof Rumiński)

- Sylwetki autorów (2015)

 

 

Mgr inż. Wojciech Gardziński – właściciel firmy AFIN (Wrocław), producenta Systemu Analizy Ekonomicznej AFIN.NET (ponad setka wdrożeń), opartego o technologię i środowisko arkusza kalkulacyjnego Microsoft Excel, autor wielu publikacji, referatów, programów szkoleniowych z zakresu Excela, SQL, VBA, Accessa i ich wykorzystania w zarządzaniu, w szczególności w dziedzinie controllingu finansowego.

 

Referencje akademickie

 

Referencje biznesowe

 

 

Mgr inż. Krzysztof Rumińskiz wykształcenia inżynier mechanik. Ukończone studia doktoranckie z zakresu Mechanika Stosowana. Specjalista mechaniki stosowanej i metod numerycznych w projektowaniu. W 1979 roku otrzymał Nagrodę Ministra za zasługi dla Przemysłu (metoda szkoleniowa „Discovery Day”, w zastosowaniu do nauki metod optymalizacji nieliniowej i formułowaniu modeli optymalizacyjnych konstrukcji).

 

Posiada kwalifikacje księgowego, analityka i informatyka.

Zna języki programowania: Visual Basic for Application, Visual Basic Net, Clipper, Fortran, PL/I. Autor jednego z pierwszych programów księgowych na mikrokomputery, wyposażonego w generator raportów finansowych „Finka 2000”.

Współpracował przy projekcie systemu analiz finansowych AFIN, w którym to systemie są zrealizowane niektóre jego pomysły, jako istotne części systemu.

 

Realizator wdrożeń Business Intelligence, z zastosowaniem standardowych narzędzi analizy (Excel, Access), oprogramowania specjalizowanego i dodatkowego, na platformie serwerowej (Oracle, MS SQL) z użyciem platformy portalowej SharePoint.

 

Referencje akademickie:

 

Referencje w zakresie nadzoru informatycznego i konsultingu – koordynacja wdrożeń zintegrowanych systemów zarządzania i konsultacje:

 

Referencje biznesowe:

 

 

Obaj autorzy – współpraca w formie nieformalnej spółki autorskiej WG&KR (od 2002 do nadal)

 

 

Referencje akademickie – wspólne dla obu autorów

·         Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu – Katedra Rachunkowości i Controllingu Przedsiębiorstw
– studia podyplomowe „MS Excel w controllingu dla zaawansowanych” – wiele edycji (8+), projekt rozwojowy

o   Projekt programu (współpraca z drem Krzysztofem Nowosielskim – kierownikiem studiów)

o   Prowadzenie zajęć w ogólnym wymiarze większym, niż 50%, w tym przedmioty:

§  Podstawy projektowania i obsługi baz danych w zastosowaniach controllingowych

§  Narzędzia transferu i porządkowania danych źródłowych w MS Excel (SQL)

§  Narzędzia programistyczne MS Excel (VBA)

§  Narzędzia bazodanowe i analityczne MS Excel

o   Współpraca z promotorami prac dyplomowych

 

 

 

Referencje szkoleniowe – wspólne dla obu autorów

 

Referencje naukowo-publicystyczne – wspólne dla obu autorów