http://www.afin.net

 

Artykuł AFIN.NET:

 Prosty raport w AFIN.NET © AFIN 1995-2009 

Wojciech Gardziński 2008.09

 

 

Pierwsze kroki w AFIN.NET – Tworzenie raportu

(tu: prosty raport z dowolnymi wartościami z kont księgowych)

 

Summary in English:

The article shows how to use the function GETDATA() (Alias: DANE() ) in the easiest possible way. Step by step we enter, parametrize and edit this function in an Excel sheet and explain the meaning of all the business arguments used.

 

 

Aby utworzyć raport, należy, oczywiście, posiadać uruchomiony program AFIN.NET, a w nim nowy skoroszyt.

 

 

Wybieramy miejsce w arkuszu, gdzie zostanie utworzony nowy raport (tu: komórka D7) i uruchamiamy Kreatora Funkcji DANE()

(menu: AFIN.NET>Formuły>Wstaw funkcję DANE() / ikonka: - Wstaw funkcję AFINA / skrót klawiaturowy: [F3])

 

 

Wybieramy jedną z pozycji na liście zmiennych modelu biznesowego (tu: ostatnią pozycję: FK.3.Cub vel. Financials.3.Cub) i wybieramy opcję Wpisz dane z argumentami z przykładu.

 

Na liście tej znajduje się duża ilość różnych zmiennych, po kliknięciu na każdej z nich, otrzymujemy w oknie pełną informację o ich parametrach, przede wszystkim o źródle danych. Nie ma potrzeby w tej chwili tego analizować – naszym celem jest SZYBKIE wpisanie funkcji.

 

Funkcja została wpisana, a jako jej wynik widoczna jest wartość numeryczna. Jest to wartość, odpowiadająca argumentom przykładowym. Wyjaśnijmy, co znaczą poszczególne z nich:

 

Co to oznacza?

Oznacza to dokładnie, że wartość salda winien (sw) dla sumy kont 01 i 02 dla okresu czasowego 2007.01 wynosi 16 228 814,06 . Zmienna FK.3.Cub bazuje na lokalnej kostce OLAP, przechowującej wartości wszystkich sald i obrotów firmy za cały rok 2007.

Ważne uwagi: Proszę zwrócić uwagę na:

Z punktu widzenia użytkownika – pełna czytelność i przezroczystość.

 

Oczywiście wszystkie argumenty funkcji możemy edytować ręcznie, uzyskując różne wartości. Spróbujmy jednak pomóc sobie w tym Kreatorem Parametryzacji Formuł AFIN.NET (Uruchomienie: prawy przycisk myszy: AFIN.NET>Parametryzowanie formuły…>Parametryzuj / skrót: [Ctrl+F2])

 

 

Kreator Parametryzacji Formuł AFIN.NET pomoże nam sporządzić tabelę danych w sposób maksymalnie prosty i przejrzysty.

Pierwszym krokiem jest PRECYZYJNE oznaczenie, co chcemy sparametryzować, tzn. umieścić na zewnątrz formuły, np. w innej komórce, tak, aby łatwo wpisywać nowe, kopiować i zmieniać istniejące już parametry, najlepiej, gdy zostaną umieszczone w nagłówkach tabeli – naszego raportu.

 

W pierwszym kroku, dokonamy parametryzacji 1szego argumentu funkcji, napisanego w Języku Zapytań Księgowych AFIN.NET, tj. tekstu sw/01>02.

PRECYZYJNIE zaznaczamy myszą ten tekst w oknie Kreatora.

 

 

Następnie klikamy Parametryzuj zaznaczenie. Pojawia się nam dodatkowe okno, umożliwiające wskazanie myszą miejsca w arkuszu, gdzie chcemy umieścić nasz parametr.

 

 

Wskazujemy komórkę NA LEWO od wpisanej funkcji (tu: C7) i klikamy OK.

Ponieważ działamy na zupełnie czystym arkuszu, tj. w komórce C7, Kreator nie odnalazł żadnej wartości, pyta nas, czy chcemy, aby pobrał tę wartość z zaznaczonego przez nas tekstu i wpisał w wybraną przez nas komórkę.

 

 

Wybieramy opcję Tak.

 

Ponieważ wybraliśmy komórkę na lewo od funkcji, co sugeruje, że jest to nagłówek wiersza naszego raportu, Kreator potwierdza to pytaniem:

 

 

Również klikamy Tak.

 

Powróciliśmy do głównego okna Kreatora Parametryzacji.

 

 

Proszę zwrócić uwagę na ODPOWIEDNIO dokonaną blokadę odwołania do komórki $C7 (nagłówek wiersza, przy kopiowaniu w dół, wiersze mają się zmieniać, ale przy kopiowaniu w prawo, kolumna C ma pozostać niezmieniona)

 

Wykonujemy teraz kolejne kroki – parametryzujemy kolejne argumenty. W niniejszym przykładzie argumenty parametryzujemy w całości – można jednak parametryzować tylko części argumentów – daje to jeszcze lepsze efekty, ale jest nieco trudniejsze.

 

Parametryzujemy kolejny argument – rok.

 

 

Wskazujemy komórkę, gdzie ma zostać wpisany parametr roku, tu jest to nagłówek tabeli…

 

 

Potwierdzamy, podobnie jak powyżej, obecny brak parametru w komórce…

 

 

…i znowu wracamy do okna Kreatora Parametryzacji Formuł AFIN.NET.

Proszę zwrócić uwagę, że w tej iteracji Kreator nie zapytał o to, czy wskazana komórka jest nagłówkiem wiersza lub kolumny – na podstawie wskazanego adresu stwierdził, że i wiersze, i kolumny się różnią w stosunku do adresu funkcji.

 

 

Parametryzujemy kolejny argument – Miesiąc. Zaznaczamy go w Kreatorze…

 

 

Wskazujemy komórkę – nagłówek kolumny tabeli, czyli komórkę powyżej (D6)…

 

 

Potwierdzamy brak wartości…

 

 

Potwierdzamy, że jest to nagłówek, tym razem, kolumny…

 

 

…i, kolejny raz, powracamy do Kreatora.

Mamy już sparametryzowane wszystkie kluczowe argumenty tej funkcji.

 

 

Klikamy Zakończ (Wpisz do komórki).

Funkcja zostaje wpisana ze skorygowanymi argumentami, odwołującymi się do innych komórek po wartości parametrów.

 

 

Przystępujemy do tworzenia tabeli danych.

Aby uzyskać pełny nagłówek wierszy, kopiujemy komórkę C7 w dół...

 

 

Aby uzyskać pełny nagłówek kolumn, kopiujemy komórkę D6 w prawo…

 

 

Następnie zaznaczamy cały obszar danych tabeli (tak ja na rysunku) i wybieramy opcję: prawy przycisk myszy>AFIN.NET>Parametryzowanie…>Wypełnij formułą zaznaczenie.

Można ten krok wykonać również zwykłym kopiowaniem formuły.

 

 

Momentalnie pojawiają nam się wartości w komórkach tabeli. Ponieważ argumenty mało się różnią pomiędzy sobą, w niektórych komórkach występują podobne wartości – za chwilę je poprawimy.

 

 

Wystarczy tylko teraz odpowiednio sformatować zaznaczony obszar danych narzędziem  na pasku narzędzi AFIN.NET (skrót klawiaturowy [Ctrl+Shift+1]), wpisać żądane wartości parametrów w nagłówek wierszy naszego raportu i…

 

Gotowe!

 

 

Oczywiście raport można sformatować po swojemu – jesteśmy cały czas w Excelu.

 

Można też, na pełnym obszarze raportu (zaznaczyć razem z nagłówkami), wykonać wykres (np. poprzez [F11])

 

Poniższy wykres to najprostszy z typu wykresów trójwymiarowych.

Ale wystarczająco efektownie przedstawia nasze dane, prawda?

 

 

 

Opisy innych, kolejnych, zastosowań AFIN.NET znajdują się w kolejnych opracowaniach niniejszego typu.

 

www.afin.net/articles